Een cursusoverstijgend online leerplatform voor beroepsvaardigheden

In de opleiding Pedagogische Wetenschappen worden studenten opgeleid tot ‘scientist practitioner’: mensen die in de [...]
Een cursusoverstijgend online leerplatform voor beroepsvaardigheden

Een meerdelige casus in een vertakkend scenario

Het docententeam van Strafprocesrecht 1 was op zoek naar een nieuwe invulling van de werkcolleges bij dat vak. Studenten [...]
Een meerdelige casus in een vertakkend scenario

Een praktijkcasus in een online zelfstudie-module

Een praktijkcasus in een online zelfstudie-module Het eerste deel van het curriculum van Geneeskunde en Biomedische [...]
Een praktijkcasus in een online zelfstudie-module

Op excursie in het beroepenveld met 360° video

In de masterspecialisatie Forensische Pedagogiek maken studenten kennis met instellingen in de keten van forensische jeugdzorg. [...]
Op excursie in het beroepenveld met 360° video

Coachstijlen oefenen met H5p

In de cursus Coaching in de Praktijk wordt de theorie van het coachen door studenten meteen in de praktijk geoefend. Dat doen ze [...]
Coachstijlen oefenen met H5p

Gesprekken oefenen en feedbackvragen met Traintool videotraning

Voor de cursus Coaching en Consultancy oefenen studenten met het voeren van een coachgesprek volgens de stappen uit de GROW [...]
Gesprekken oefenen en feedbackvragen met Traintool videotraning

Peer feedback met group lockers in Brightspace

In de cursus Machine Learning in Particle Physics and Astronomy leren studenten om machine learning technieken toe te passen op [...]
Peer feedback met group lockers in Brightspace

Eindkwalificaties als ontwerpprincipe voor een e-portfolio

Als spin-off van het ontwerp van het curriculum voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs, hebben we een [...]
Eindkwalificaties als ontwerpprincipe voor een e-portfolio

Meekijken met een pro door registratie van een training met meerdere camera’s

Studenten van Pedagogische Wetenschappen die stage gaan lopen in de gehandicaptenzorg, vinden het in het begin vaak moeilijk om [...]
Meekijken met een pro door registratie van een training met meerdere camera’s

Expositie over visie en onderwijsdromen van docenten

#kennisdeling Wat als jij als docent het onderwijs van de toekomst zou mogen ontwerpen, hoe zou je het er dan uit laten zien? [...]
Expositie over visie en onderwijsdromen van docenten

Ronde tafelsessies waarbij docenten in gesprek gaan over inspirerend onderwijs

De Onderwijsdag van de Radboud Universiteit is een jaarlijkse dag met lezingen, master classes, workshops en demonstraties voor [...]
Ronde tafelsessies waarbij docenten in gesprek gaan over inspirerend onderwijs

Publicatie over visie, ervaring en werkwijze met 360 video in het onderwijs

Virtual Reality (VR) is een krachtig medium dat de laatste jaren door technologische ontwikkelingen sterk in opkomst is. Het [...]
Publicatie over visie, ervaring en werkwijze met 360 video in het onderwijs
Load More